Wydaje się, że wpływ technologii cyfrowych na nowe pokolenia, które je uwodziły od wczesnego dzieciństwa, ma duży wpływ na sposób ich uczenia się. Edukacja musiała doprowadzić nawet bardzo młodych ludzi do kontaktu z technologią. Dzieci chcą odkrywać i mieć pytania, jak to się dzieje, operacje techniczne, wymyślać, … a nawet znajdować rozwiązania. Są przyszłością naszego społeczeństwa. 

„Steam with S.T.E.A.M” to gra słów i skrót jednocześnie. Termin steam oznacza parę (wodną), ale również energie, moc. S.T.E.A.M to skrót: Science – nauki ścisłe, Technology – technologia, Engineering – inżynieria, Art – sztuka, Mathematics – matematyka.Ten projekt chce rozwijać S.T.E.A.M., możliwości i myślenie obliczeniowe poprzez różnego rodzaju działania oraz konkurs „steam to STEAM”.Przedszkole w Austrii, szkoły podstawowe w Belgii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii chcą porównywać, dzielić się i rozwijać dobre praktyki i ramy dla tych niezbędnych umiejętności XXI wieku.W ciągu dwóch lat odbędzie się 5 mobilności edukacyjnych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz 1 krótkoterminowe wspólne szkolenie nauczycieli w Belgii.Podczas mobilności, co najmniej 90 dzieci z 5 szkół i 50 nauczycieli pokaże wspólne działania na wystawie oraz podejmie wyzwania, które będą omówione szczegółowo w projekcie etwinning „steam with STEAM”.Podczas szkolenia w Belgii co najmniej 10 nauczycieli otrzyma materiały pomocnicze, wypróbuje swoje umiejętności, zastanowi się nad działaniami, skorzysta z eksperymentów,... w celu wdrożenia większej ilości działań z zakresu STEAM. Będzie to prowadzone przez doświadczonego nauczyciela przedszkola oraz szkoły podstawowej. Pod koniec tego kursu nauczyciele otrzymają Europass, dokument z listą osiągniętych kompetencji i przeglądem działań 3-dniowych warsztatów.
W ciągu trzydniowej mobilności uczniów dzieci będą angażować się w zajęcia lokalne, pomogą stworzyć wystawę, wezmą udział w konkursie. Odbędzie się jednodniowa wizyta w muzeum lub w miejscu skoncentrowanym na eksperymentach i umiejętnościach z zakresu STEAM. Nauczyciele opracują ramy metodologii STEAM i przekażą informacje zwrotne na temat tej koncepcji pedagogicznej. Lokalne grupy fokusowe omówią możliwości i integrację działań STEAM z klasą i programem nauczania. Nowa strona internetowa (http://steamwithsteam.eu) pokaże wszystkie działania, raporty i oceny. Innowacje, przekazywane dobre praktyki, nowe umiejętności, doświadczenie i nowe technologie zostaną włączone do ogólnego programu nauczania placówek partnerskich. Pod koniec projektu nauczyciele zrozumieją i zintegrują ramy myślenia „parowego” i obliczeniowego. 12 ćwiczeń z zakresu STEAM i 30 ćwiczeń myślenia komputerowego z jasnymi instrukcjami pedagogicznymi zostanie udostępnionych na stronie internetowej lub na różnych platformach społecznościowych.